Duurzaamheid

Chiquita en de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling: onze toewijding voor een duurzame planeet

Duurzaamheid

maart 3rd 2021 ・ 3 leestijd in min

Bij Chiquita zijn we er trots op dat onze bananen top zijn qua smaak en kwaliteit. We zetten ook volledig in op duurzaamheid. We hebben hard gewerkt om ervoor te zorgen dat ons heerlijke fruit zo duurzaam mogelijk wordt verbouwd, verwerkt en vervoerd naar de winkel in jouw buurt en dat onze werknemers, hun gezinnen en de omgeving waarin ze leven ook de best mogelijke zorg krijgen.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

Om ervoor te zorgen dat we aan de best mogelijke duurzaamheidsnormen voldoen, zijn we toegewijd aan de vereisten van de Duurzame Ontwikkelingsdoeleinden (SDG’s) van de Verenigde Naties.

De SDG’s – in het leven geroepen tijdens een conferentie van de Verenigde Naties in 2012 in Rio de Janeiro, Brazilië – zijn 17 onderling verbonden doelen die een reeks aan problemen proberen op te lossen, van de dreiging van klimaatverandering en het bereiken van gendergelijkheid en een betere gezondheid tot het uitroeien van armoede: de SDG’s werden in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties aangenomen als een universeel gedeelde blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen, met als doelstelling armoede tegen te gaan, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen tegen 2030 vrede en welvaart genieten.

Bij Chiquita spelen we onze eigen rol bij het bereiken van deze belangrijke doelen. Hieronder zullen we kijken naar de SDG’s en hoe onze inspanningen om duurzaamheid te bereiken, het milieu te verbeteren en de gezondheid en het welzijn van onze werknemers te verzekeren, aansluiten op deze doelstellingen.

Doelstelling 1: Geen armoede

Een einde maken aan armoede in al zijn vormen, overal.

Chiquita’s leidende rol bij de aanpak van de bananenziekte TR4 helpt het levensonderhoud van miljoenen mensen over de hele wereld veilig te stellen. We werken ook aan het creëren van duurzame groei in onze lokale gemeenschappen en hebben een veelgeprezen beloningspakket voor onze medewerkers.

Doelstelling 2: Geen honger

Een einde aan honger maken, en voor iedereen voldoende voedsel van goede kwaliteit dankzij duurzame landbouw.

We boeren met het oog op de toekomst, met nieuwe landbouwtechnologieën zoals druppelirrigatie en dekgewas, met afvalmateriaal zodat we minder afval produceren.

Doelstelling 3: Goede gezondheid en welzijn

Zorgen voor gezondheid en welzijn voor iedereen, op elke leeftijd.

Bananen zijn het meest gegeten fruit ter wereld en zijn een bron van belangrijke mineralen (kalium), vitamines (vooral B6) en vezels, die bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van miljoenen mensen.

Doelstelling 4: Kwaliteitsonderwijs

Zorgen voor inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs en het bevorderen van levenslang leren voor iedereen.

We hebben de afgelopen vijf jaar bijna 25.000 hulppakketten uitgedeeld, we schenken land, materialen en uitrusting voor scholen en helpen bij de renovatie en bouw van schoolgebouwen.

Chiquita en de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling: onze toewijding voor een duurzame planeet

Doelstelling 5: Gendergelijkheid

Gendergelijkheid en emancipatie van alle vrouwen en meisjes.

We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat vrouwen in ons personeelsbestand goed worden behandeld, worden beschermd tegen misbruik en de best mogelijke kansen hebben om vooruitgang te boeken; sinds 2011 hebben we een speciale overeenkomst met IUF en COLSIBA die de rechten van werknemers promoot en specifiek vrouwen beschermt.

Doelstelling 6: Schoon water en sanitaire voorzieningen

Ervoor zorgen dat water beschikbaar is en duurzaam beheerd wordt en dat er voor iedereen sanitaire voorzieningen zijn.

Dankzij onze gerichte irrigatie- en water-slimme technologieën in de pakstations, zoals waterrecyclingsystemen en droge handbehandeling, hebben we het waterverbruik in ons productieproces consequent kunnen verminderen.

Doelstelling 7: Betaalbare en schone energie

Ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie.

We hebben grote investeringen gedaan in energie-efficiëntie tijdens het rijpingsproces en in de scheepvaart – onze belangrijkste gebieden van energieverbruik; we zijn eigenaar van ’s werelds eerste CO2-neutrale bananenrijpingsfabriek in Nederland.

Doelstelling 8: Fatsoenlijk werk en economische groei

Het bevorderen van blijvende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid, en fatsoenlijk werk voor iedereen.

Onze medewerkers staan centraal bij alles wat we doen. We zorgen voor stabiliteit en werkzekerheid door een veilige werkomgeving en sociale zekerheid voor 100% van onze medewerkers; we bevorderen gelijke kansen en behandeling op het werk; wij betalen gemiddeld ruim boven het nationale minimum- en leefloon. Wij zijn het enige internationale bananenbedrijf dat een internationale kaderovereenkomst heeft met de vakbonden en vertegenwoordigingen van IUF-Colsiba: we zijn trots op onze decennialange geschiedenis van open sociale dialoog tussen werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging, waarbij we onderhandeling en interactie met vakbonden en werknemersvertegenwoordigers aanmoedigen.

Doelstelling 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

Het bouwen van robuuste infrastructuur, het bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisatie, en het koesteren van innovatie.

Sinds 2015 hebben we meer dan 10.000 containers in onze vloot vervangen door nieuwe, energiezuinige versies, waarmee we meer dan 17.000 ton CO2 per jaar besparen en we zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om meer energie te besparen.

Doel 10: Ongelijkheid verminderen

goal_10_reduced inequalities

Verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen.

We staan volledig achter de VN-verklaring van de Rechten van de Mens en andere belangrijke zakelijke en mensenrechtenprincipes en waren het eerste bananenbedrijf dat een Kinderrechten-effectbeoordeling van onze activiteiten uitvoerde.

Doelstelling 11: Duurzame steden en gemeenschappen

goal_11_sustainable cities

Steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken.

We zijn geïntegreerd in de gemeenschappen waar we boeren en werken nauw samen met lokale gemeenschappen om duurzame groei te creëren.

Doelstelling 12: Verantwoorde consumptie en productie

Chiquita and the UN sustainable development goals: our commitment for a sustainable planet

Zorgen voor duurzame productie- en consumptiepatronen.

Ons ‘Geen bananenverspilling’-programma zorgt ervoor dat er op geen enkel punt in onze toeleveringsketen bananen naar de vuilnisbelt gaan.

Chiquita en de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling: onze toewijding voor een duurzame planeet

Doelstelling 13: Klimaat-maatregelen

Chiquita and the UN sustainable development goals: our commitment for a sustainable planet

Dringende maatregelen nemen tegen klimaatverandering en de gevolgen daarvan

Klimaatverandering is een probleem dat de wereld dringend moet oplossen: we werken samen met experts om nieuwe, uitdagende wetenschappelijke doelen voor ons bedrijf vast te stellen.

Doelstelling 14: Leven onder water

Het behouden van en het op duurzame wijze gebruikmaken van de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.

Onze Great White-scheepvaartsvloot werkt volgens de hoogste internationale normen en we zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze activiteiten die van invloed zijn op mariene ecosystemen te verbeteren.

Doelstelling 15: Leven op het land

Het beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen, bossen duurzaam beheren, woestijnvorming bestrijden en het verlies aan biodiversiteit stoppen.

Sinds 2004 zijn al onze boerderijen Rainforest Alliance gecertificeerd om de bescherming van vitale ecosystemen te garanderen; we stimuleren herbebossing en biodiversiteit, bijvoorbeeld via het moerasreservaat San San Pond Sak in Panama en het Nogal-natuur-project in Costa Rica, dat deel uitmaakt van de Meso-Amerikaanse corridor.

Doelstelling 16: vrede, gerechtigheid en sterke instellingen

Het bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, zorgen voor toegang tot gerechtigheid voor iedereen en het opbouwen van effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus.

We hebben sterke en actieve klachtenprocedures in het bedrijf, evenals een onafhankelijke 24-uurshotline; we werken samen met al onze partners om de best mogelijke sterke, vreedzame en industriële relaties tot stand te brengen.

Doel 17: Partnerschappen voor de doelen

Het versterken van de implementatiemiddelen en het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling opnieuw leven inblazen.

We zitten in de stuurgroep van het door de VN gehoste World Banana Forum en werken samen met Wageningen University om de TR4-ziekte aan te pakken.

Zoals je kunt zien, werken we er ongelooflijk hard aan om ervoor te zorgen dat de SDG’s slagen, door ons steentje bij te dragen bij een inspirerende wereldwijde inspanning. Dus de volgende keer dat je onze heerlijke, voedzame bananen koopt, weet je dat ze slechts een klein onderdeel zijn van een enorme inspanning om de wereld duurzamer te maken.

  • Gepersonaliseerde recepten: toegang tot geavanceerde filters, recepten beoordelen, jouw favorieten bewaren in je persoonlijke bananenruimte.
  • Bevoorrechte toegang tot speciale weggeefacties en wedstrijden.
  • Stel je dieetvoorkeuren in en sla je meest geliefde lifestyle-artikelen op.

Word lid!

Sluit je aan bij de Chiquita community en krijg toegang tot je persoonlijke banana space!