toeleverings- keten

Chiquita Holdings Limited: Transparantie in de toeleveringsketen en moderne slavernij 2020 Overzicht van acties

CHIQUITA HOLDINGS LIMITED

Transparantie in de toeleveringsketen en moderne slavernij

2020 Overzicht van acties

Rampenbestrijding

De toeleveringsketen van Chiquita werd in 2020 rechtstreeks getroffen door een natuurramp. Twee grote orkanen verwoestten in november uitgestrekte gebieden in Guatemala en Honduras, die toevallig ook productiegebieden voor Chiquita bananen zijn. Chiquita Holdings Limited en zijn gelieerde bedrijven (de “CHL Group”) waren meteen vastbesloten om deze humanitaire crisis rechtstreeks aan te pakken. De CHL Group leverde niet alleen bananen aan de getroffen gemeenschappen, maar bood ook haar schepen en containervloot aan organisaties aan die lokale overheden humanitaire hulp verleenden om deze onder de getroffen burgers te verdelen.

Chiquita geeft veel om de mensen waarmee het bedrijf in aanraking komt in de hele toeleveringsketen. De voedsel- en drankvoorraden die Chiquita blijft leveren aan de lokale getroffen gemeenschappen zijn een demonstratie van deze toewijding. Deze humanitaire hulpinspanningen vertegenwoordigen de ware aard van de CHL Group en zijn merken.

Introductie

Deze verklaring herhaalt onze uitzonderlijke toewijding aan de naleving van sectie 54 (2) van de Britse Modern Slavery Act 2015 (“UK-MSA”) en de California Transparency in Supply Chains Act van 2010 (“CA-TISCA). We hebben reeds lang bestaande systemen die voldoen aan de California Transparency in Supply Chains Act Statement (Verklaring Californische wet inzake transparantie in toeleveringsketens) en de UK Modern Slavery Act (Britse wet inzake moderne slavernij) om ervoor te zorgen dat slavernij en mensenhandel in onze toeleveringsketen niet voorkomen.

De CHL Group is een particulier familiebedrijf, een toonaangevende internationale marketeer en distributeur van (i) bananen en ananassen die wereldwijd in meer dan 70 landen worden verkocht onder de merknaam Chiquita® en andere merknamen (“Chiquita”) en (ii) verpakte salades die voornamelijk in de Verenigde Staten worden verkocht onder de merknaam Fresh Express® en andere merknamen (“Fresh Express”).

Onze toewijding

De CHL Group staat volledig achter de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN, de kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie en de Richtlijnen voor het bedrijfsleven en mensenrechten van de VN. We kijken vooruit naar mogelijkheden om ongelijkheid te verminderen in onze inzet voor sociale rechtvaardigheid en mensenrechten.

Toeleveringsketen

Chiquita en Fresh Express zijn trots op hun uitgebreide productievoetafdruk in de VS en/of LATAM voor distributie naar Amerikaanse en Europese markten. Gezien de diversiteit in de toeleveringsketens van Chiquita en Fresh Express, varieert de implementatie van het beleid afhankelijk van de wettelijke en regelgevende omgeving van de bedrijfsactiviteiten. Om te voldoen aan de Modern Slavery Statement, zal het echter als een enkele entiteit worden beschouwd.

Beleid

CHL Group heeft beleid en procedures opgesteld in overeenstemming met internationale mensenrechtennormen inzake slavernij en mensenhandel die worden gevalideerd door middel van audits door externe organisaties. De CHL Group legt een sterke nadruk op fundamentele mensenrechten, wat tot uiting komt in ons beleid tot de betrokkenheid van organisaties bij sociale certificeringsprogramma’s.

Due diligence

Jaarlijks brengen we onze toeleveringsketen in kaart om bepaalde geografische risicogebieden te beoordelen. Eenmaal geïdentificeerd, maken Chiquita en Fresh Express gebruik van leveranciersovereenkomsten die bepalingen bevatten die van onze partners eisen dat ze de mensenrechtenprincipes van de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (“ILO”) naleven. Deze contractuele regelingen bieden de CHL-groep de mogelijkheid om onaangekondigde audits uit te voeren om de naleving van verboden mensenhandel en slavernij te valideren.

De CHL-groep bevordert een omgeving die de rechten van onze medewerkers volledig respecteert door middel van vrijheid van vereniging. In ons streven om de vrijheid van vereniging te ondersteunen, zijn we een van de weinige multinationals in de bananenindustrie die een internationale raamovereenkomst hebben gesloten met het Internationale Verbond van werknemers in de voedingsindustrie, landbouw, horeca, tabaksindustrie en aanverwante sectoren (“IUF”), een wereldwijde federatie van vakbonden met leden in verschillende bedrijfstakken.

In een poging de rechten van kinderen te waarborgen, heeft Article One Advisors, een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie, interviews gehouden met 26 belanghebbenden, 235 werknemers van 14 boerderijen en 26 kinderen in nabijgelegen gemeenschappen. Deze interviews en contextanalyse bevestigden de leidende positie van het bedrijf in het uitbannen van kinderarbeid in de bananenindustrie, zonder enig bewijs van bestaande kinderarbeid aan het licht te brengen.

Bewustmakingsprogramma’s

De gedragscode van de CHL Group (“Code”) vereist dat alle medewerkers zich ethisch en integer gedragen in alle commerciële relaties. De Code verbiedt moderne slavernij en mensenhandel. Er worden regelmatig audits uitgevoerd om de naleving van onze Code en lokale wetten te controleren.

De CHL Group heeft een hotline voor werknemers die wordt beheerd door een onafhankelijke externe partij en die kan worden gebruikt om vermoedelijke schendingen van ethische of juridische kwesties anoniem te melden, inclusief kwesties die te maken hebben met moderne slavernij en mensenhandel. Werknemers die hun zorgen melden, worden beschermd tegen vergelding.

De CHL Group organiseert jaarlijkse trainingen in bedrijfsethiek voor alle medewerkers om hen voor te lichten over regelgeving en bedrijfsbeleid met betrekking tot mensenrechten. De training begeleidt medewerkers bij het leren herkennen van de signalen van mensenhandel en het melden van vermoedelijke overtredingen.

KPI’s

Om de effectiviteit van de maatregelen die we hebben genomen te beoordelen, vertrouwen we op belangrijke prestatie-indicatoren, waaronder het aantal meldingen via hotlines voor medewerkers, het aantal medewerkers dat onze Code heeft ondertekend en onze training heeft voltooid en jaarlijkse audits gericht op risicogebieden.

Conclusie

We geloven dat we een positieve, langdurige en meetbare impact kunnen hebben met onze toewijding om mensen in de lokale gemeenschappen te helpen. De toewijding van de CHL Group om de gemeenschappen die we bedienen voortdurend te verbeteren door mensenhandel en slavernij in al onze wereldwijde activiteiten te voorkomen, is ingebed in deze strategie.

Goedkeuring

Deze verklaring vormt de verklaring inzake moderne slavernij en mensenhandel van Chiquita Holdings Limited en al haar toepasselijke dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen die binnen het toepassingsgebied van de UK-MSA of CA-TISCA vallen en werd op 7 april 2021 goedgekeurd door de raad van bestuur.

CHIQUITA HOLDINGS LIMITED

________________________

Sascha Knobloch – Directeur