privacy policy

Hartelijk dank voor uw bezoek aan en gebruik van onze websites, onze socialemediapagina’s en onze applicaties (“Sites”).

Chiquita respecteert uw recht op privacy wanneer u onze Sites gebruikt of wanneer u contact met ons hebt. In deze Kennisgeving leggen wij uit hoe en voor welke doeleinden wij de informatie gebruiken die wij via onze Sites, offline programma’s, wedstrijden en evenementen, over u verzamelen.

ONZE PRIVACYBEGINSELEN

Chiquita respecteert uw privacyrechten. Dit zijn onze hoofdbeginselen:

 • Wij zetten ons in voor de bescherming van uw privacy en wij willen u een service op maat aanbieden.
 • Wij verzamelen persoonsgegevens voor specifieke doeleinden op basis van uw toestemming, onze contractuele relatie of de legitieme zakelijke belangen van ons bedrijf.
 • U hebt het recht tot inzage van uw persoonsgegevens en kunt correctie of verwijdering ervan aanvragen, onderhevig aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Wij verkopen uw persoonsgegevens aan niemand. Indien nodig kunnen wij uw gegevens delen met bedrijven van de groep, partners en andere dienstverleners. In die gevallen kan het zijn dat hun eigen privacybeleid van toepassing is.
 • Wij zullen alle nodige redelijke maatregelen treffen om uw informatie te beschermen tegen misbruik en zullen deze veilig bewaren.

Lees onze volledige Privacyverklaring hieronder voor meer informatie.

1. TOEPASSINGSBEREIK VAN DEZE PRIVACYVERKLARING EN UW TOESTEMMING

Als u onze Sites gebruikt of als u ons uw persoonsgegevens verstrekt, accepteert u de in deze Privacyverklaring beschreven praktijken. Als u niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gebruik of bezoek onze Sites dan niet of verstrek ons geen persoonsgegevens.

Chiquita behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring en u wordt over alle relevante veranderingen op de hoogte gebracht.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN

Wij verzamelen uitsluitend persoonlijke informatie die nodig is voor een specifiek doeleinde of informatie die u ons met uw toestemming verstrekt, na duidelijke handelingen en gedragingen uwerzijds, of om een wettelijke of legitieme reden.

2.1. Als u gebruiker, bezoeker of volger van ons merk, journalist of onze partner bent, kunnen wij de volgende informatie over u verwerken:

Welke gegevens verzamelen wij? 

 • Persoonlijke contactinformatie zoals voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, land, telefoonnummer, inclusief informatie over uw locatie;
 • informatie over u in verband met een mediabedrijf;
 • uw opmerkingen en door u als gebruiker gegenereerde inhoud, waaronder foto’s, video’s en persoonlijke verhalen die u met ons deelt;
 • de inloggegevens van uw account;
 • uw profielen op sociale netwerken;
 • uw voorkeur met betrekking tot onze producten.

Waarom verzamelen wij deze gegevens? 

 • Zodat u uw klantaccount kunt aanmaken en ertoe toegang hebt;
 • om uw vragen te beantwoorden of te gebruiken voor wedstrijden waaraan u deelneemt;
 • om met u contact op te nemen voor marketingdoeleinden of om u persberichten te sturen, op basis van uw toestemming of een eerder contactmoment met ons;
 • om samen te voegen met informatie die wij van anderen ontvangen, zodat wij een beter inzicht in uw behoeften verwerven en u een betere dienstverlening kunnen aanbieden, inclusief de aanpassing van sites en het tonen van advertenties op basis van uw interesses;
 • voor de beveiliging en het onderhoud van onze Sites, voor rapportage, en voor het beheer van risico’s, geschillen en dossiers;
 • om enquêtes in te vullen die wij gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, op basis van uw toestemming;

2.2 Als kandidaat voor een positie binnen ons bedrijf, kunnen wij de volgende informatie over u verwerken:

Welke gegevens verzamelen wij? 

 • Uw voorna(a)m(en), achternaam, adressering, geslacht;
 • volledig adres inclusief stad, land en postcode, telefoonnummer, e-mailadres;
 • werkervaring en referenties;
 • alle overige informatie die in uw cv, sollicitatiebrief en overige documenten staat die u op vrijwillige basis met ons deelt.

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

 • Om uw sollicitatie te beoordelen op basis van uw inzending;
 • zodat wij contact met u op kunnen nemen;
 • om documentatie met intern personeel te delen of met partners die daartoe toegang moeten hebben;
 • om uw referenties te controleren, op basis van uw legitieme belangen;
 • om deze, met uw instemming, voor andere posities te gebruiken.

3. MET WIE WIJ PERSOONSGEGEVENS DELEN

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor een specifiek doeleinde met een ander lid van de Chiquita Group delen; dit wil zeggen onze houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen, dienstverleners en mediapartners, financiële instellingen, logistieke dienstverleners, commerciële partners en autoriteiten als dit bij wet verplicht is.

Wij kunnen gebruikmaken van derden, zoals netwerkadverteerders en ad-exchanges om u advertenties te tonen op externe websites nadat u onze Sites verlaat, en we kunnen van externe analysetools en andere dienstverleners gebruikmaken om ons en/of derden informatie te verschaffen en evalueren over het gebruik van de Sites. Meer hierover leest u in onze Cookieverklaring.

Deze ontvangers kunnen buiten het land zijn gevestigd van waaruit u de Sites hebt bezocht. Wij eisen van dergelijke derden, die buiten het land gevestigd kunnen zijn van waaruit u de Sites hebt bezocht, dat zij aan alle betreffende wetten inzake gegevensbescherming voldoen.

Wij kunnen sociale plug-ins voorstellen. In dat geval verzamelen en verwerken wij informatie met betrekking tot uw account op socialemediaplatforms. Het gebruik van over u verzamelde informatie door een extern platform (of zoals door u geautoriseerd) is onderhevig aan het eigen privacybeleid van het betreffende platform en uw instellingen op de service.

4. HOE WE GEGEVENS OPSLAAN, BEVEILIGEN EN BEWAREN

Wij nemen alle redelijke technische, organisatorische en wettelijke maatregelen om de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben te beschermen tegen verlies, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking en tegen ander misbruik. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of openbaar gemaakt aan andere derden, behalve zoals voorzien in deze Privacyverklaring.

Wanneer de persoonsgegevens die wij verzamelen niet meer nodig zijn voor het concrete doeleinde of voor wettelijke vereisten, zullen wij deze op veilige wijze vernietigen of verwijderen.

5. UW RECHTEN

5.1 HOE U UW PERSOONSGEGEVENS KUNT INZIEN EN CORRECTIE AANVRAGEN

U kunt aanvragen om de persoonsgegevens die wij over u bezitten in te zien, door contact met ons op te nemen via privacyBE@chiquita.com. U hebt het recht om uw toestemming in te trekken of te vereisen dat wij uw persoonsgegevens corrigeren, bijwerken of verwijderen uit onze databank, of u kunt bezwaar maken tegen de verwerking ervan. Verstrek ons uw volledige naam en gegevens zodat wij zo goed mogelijk aan uw verzoek kunnen voldoen. Hiervoor kunnen wij naar eigen inzicht om een kopie van een identificatiedocument vragen.

U mag zich te allen tijde afmelden voor marketingberichten door van de ‘opt-outopties’ gebruik te maken of door contact met ons op te nemen via (privacyBE@chiquita.com). Ook kunt u het gebruik van trackingtechnologieën beperken (zoals cookies, waarvoor u uw browser zo kunt instellen dat u gewaarschuwd wordt voordat u ze accepteert, of u stelt de browser zodanig in dat ze automatisch geweigerd worden).

5.2 CONTACT MET ONS OPNEMEN

Chiquita Brands International Sàrl, met hoofdzetel in Zwitserland onder nummer CH55010520897, gevestigd te La Tuilière 16, 1163 Etoy, Zwitserland, treedt op als ‘gegevenbeheerder’ voor de persoonsgegevens die het verwerkt binnen het kader van deze Privacyverklaring en voor de verzameldoeleinden.  Chiquita Europe B.V. is aangesteld als wettelijke vertegenwoordiger in de Europese Unie (Franklinweg 354207 HX, Gorinchem, Nederland).

U hebt daarnaast te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Mocht u bezorgd zijn over een mogelijke schending van uw privacyrechten of misbruik van uw persoonsgegevens door ons, of als u vragen of opmerkingen hebt, dan kunt u contact opnemen met onze Data Protection Office (Bureau voor Gegevensbescherming) door een e-mail te sturen naar privacyBE@chiquita.com of per reguliere post naar Chiquita Brands International Sàrl, La Tuilière 16, 1163 Etoy, Zwitserland.

 

COOKIEVERKLARING

 
Aangezien het gebruik van trackers van derden via onze website niet volledig door ons kan worden gecontroleerd, moeten specifieke verwijzingen naar trackers van derden als indicatief worden beschouwd. Om volledige informatie te verkrijgen, wordt u vriendelijk verzocht het privacybeleid te raadplegen van de respectievelijke diensten van derden die in dit document worden vermeld.

Gezien de objectieve complexiteit van trackingtechnologieën, wordt u aangemoedigd om contact met ons op te nemen als u meer informatie wilt ontvangen over het gebruik van dergelijke technologieën door onze website.

TAAL VAN DE COOKIEBANNER WIJZIGEN

Als u de taal van het scherm voor cookietoestemming wilt wijzigen, moet u uw browsertaal wijzigen in de instellingen van de browser. Hieronder vindt u instructies over hoe u dat kunt doen:

De taal wijzigen in Google Chrome

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik rechtsboven op Meer. Instellingen.
 3. Klik onderaan op Geavanceerd.
 4. Klik onder ‘Talen’ op Taal.
 5. Klik op Meer naast de taal die u wilt gebruiken.
 6. Klik op Google Chrome weergeven in deze taal.
 7. Start Chrome opnieuw om de wijzigingen toe te passen.

https://support.google.com/chrome/answer/173424?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop

De taal wijzigen in Firefox

 1. Klik in de menubalk bovenaan het scherm op Firefox en selecteer Voorkeuren. Klik op de menuknop en selecteer Opties/Voorkeuren. Klik op de menuknop en selecteer Instellingen.
 2. Kies een taal in het vervolgkeuzemenu in het gedeelte Taal van het paneel Algemeen.
 3. Start Firefox opnieuw.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/use-firefox-another-language

De taal wijzigen in Microsoft Edge

 1. Ga naar Instellingen en meer > Instellingen.
 2. Selecteer Talen in de lijst Instellingen.
 3. Selecteer Taal toevoegen om een taal aan de lijst met voorkeurstalen toe te voegen.
 4. Nadat de taal is toegevoegd, selecteert u naast de taal en kiest u vervolgens Microsoft Edge weergeven in deze taal.

https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/use-microsoft-edge-in-another-language-4da8b5e0-11ce-7ea4-81d7-4e332eec551f

De taal wijzigen in Safari

 1. Open het ‘Apple’-menu.
 2. Selecteer ‘Systeemvoorkeuren’.
 3. Klik op ‘Taal en Regio’.
 4. Klik op de knop ‘+’ onderaan het vak ‘Voorkeurstalen’.
 5. Zoek en selecteer uw taal.
 6. Klik op ‘Toevoegen’.
 7. Sleep de taal die u wilt gebruiken naar de bovenkant van de talenlijst.

https://medium.com/@samjh715/how-to-change-language-of-a-browser-in-mac-or-windows-bc5811154df3

© 2022 – Chiquita Brands International Sàrl- Alle rechten voorbehouden