Oktober is borstkankermaand, ter ere hiervan hebben we onze iconische blauwe sticker een roze make-over gegeven die past bij Pink Ribbon: het internationale symbool voor bewustwording van borstkanker. Voor het zesde opeenvolgende jaar zullen onze roze stickers in beperkte oplage op wereldwijd 200 miljoen van onze smakelijke gele bananen prijken!

Onze Roze Sticker-serie illustreert hoe kleine, eenvoudige veranderingen zoals gezondheidsvoorlichting en bewustzijn (en het tijdelijk veranderen van onze blauwe sticker naar roze!), vrouwen kan inspireren om een holistisch gezonde levensstijl te leven, door het uitvoeren van regelmatige zelfonderzoeken en het ondergaan van regelmatige borstkankeronderzoeken.

Preventie is essentieel.

Een visie delen

Chiquita and American Cancer Society (ACS) partnership

Onze samenwerking met de American Cancer Society biedt ons de mogelijkheid om de preventie en behandeling van borstkanker in de Verenigde Staten te bevorderen en tegelijkertijd waardevolle ondersteuning te bieden voor de implementatie van programma’s die borstkankerpatiënten ondersteunen wanneer ze dat nodig hebben. In de wereldwijde missie in de strijd tegen het sociale probleem borstkanker, speelt iedereen een rol.

Our collaboration with American Cancer Society gives us the opportunity to promote the prevention and treatment of breast cancer in United States while providing  valuable support for the implementation of programs that support breast cancer patients whenever they need it.

Het sterftecijfer aan borstkanker bij vrouwen is sinds 2019 met 42% gedaald, voornamelijk als gevolg van eerdere opsporing en verbeterde behandeling. De ACS zet meer dan 100 jaar levensreddende ervaring in door middel van investeringen in borstkankeronderzoek, het waarborgen van een betere toegang tot hoogwaardige zorg, het beïnvloeden van het overheidsbeleid en het bieden van patiëntondersteuning.
Kimberly Jackson, Uitvoerend vicevoorzitter van de American Cancer Society (ACS) in de zuidoostelijke regio.

Feiten en cijfers

De American Cancer Society voorspelt het aantal nieuwe kankergevallen en sterfgevallen dat elk jaar wordt verwacht om de huidige kankerlast te schatten, omdat de gegevens over frequentie en mortaliteit van kanker 2 tot 4 jaar achterlopen op het huidige jaar. Daarnaast geven de regelmatig geactualiseerde publicaties van feiten en cijfers de meest actuele trends in het voorkomen en overleven van kanker weer, evenals informatie over symptomen, preventie, vroege opsporing en behandeling.

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in de VS en is de op één na belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen na longkanker. Deze publicatie geeft statistieken over het optreden van borstkanker, evenals informatie over risicofactoren, preventie, vroege opsporing en behandeling.

Onze recepten

Onze jaarlijkse inzet voor het goede doel

Bij Chiquita zetten we ons in om het bewustzijn van borstkanker te vergroten en duurzame verandering en welzijn te bevorderen. We zijn gepassioneerd door empowerment van vrouwen, omdat het een fundamenteel onderdeel is van ons Behind the Blue Sticker-initiatief.

We zijn er trots op om als 'goede buur' te fungeren en niet alleen steun te tonen voor bewustwording van borstkanker, maar ook om tot actie aan te zetten bij het aannemen van een holistisch gezonde levensstijl, vroegtijdige opsporing en preventie.