Weet je wat er echt schuilgaat achter "Behind the Blue Sticker"?

Scroll
Logo Chiquita
Pel me

Onze beroemde blauwe sticker staat voor onze toewijding aan duurzame bananen en inspireert ons ook om het goed te doen en terug te geven. Efficiënte en steeds duurzamere bedrijfsprocessen in de hele leveringsketen en gezonde, gemotiveerde werknemers vormen dan ook de kern van onze bedrijfsvoering.

Speel de video af
Behind the blue sticker

Onze strategische visie

For the greater good

400 miljoen mensen in 135 landen zijn afhankelijk van de bananenindustrie. We zijn het aan hun allen verschudigd om samen te werken om TR4 een halt toe te roepen.

Het vinden van een wetenschappelijke oplossing

Chiquita heeft een innovatiefaciliteit opgericht om wetenschappelijke inspanningen te financieren. In 2018 hebben we de eerste wereldwijde bijeenkomst van experts gefinancierd in Boston.

Samenwerkingsverbanden

In 2018 hebben we een samenwerking gestart met de Universiteit van Wageneningen om TR4 aan te pakken.

Inzet

We nemen een leidende positie in het World Banana forum om onze branchegenoten en leveranciers aan te moedigen zich ook aan te sluiten.

Bewustzijn creeeren

We werken in al onze market aan het creeeren van bewustzijn en het werven van steun onder retailers en in breder maatschappelijk opzicht.

`Ik geloof dat we nu een grote kans hebben om te innoveren in de bananenindustrie en ik dank Chiquita voor hun snelheid van handelen en dat ze openstaan voor het inslaan van een nieuwe weg. Daarmee zullen we miljoenen mensen verspreid over verschillende landen en markten helpen.

Prof. Ger Kema, PhD Wageningen University & Research, Chair in Tropical Phytopathology | Acting Head of Department for Phytopathology, Nederland.

Being a good neighbor

De ontwikkeling in de vroege kinderjaren zijn essentieel voor de levensverwachting en het potentieel van ieder individu. Als een unieke periode in het leven moet de kindertijd gekoesterd en beschermd worden.

CRIA

Eind 2017 heeft Chiquita als eerste in de bananenindustrie de Child Rights Impact Assessments voltooid op de plantages van het bedrijf in Costa Rica en Panama, volgens de richtlijnen van de met UNICEF ontwikkelde methode.

Cultuur

De beoordeling door Article One toonde een cultuur aan van non-discriminatie en sterke bescherming van rechten van zwangeren, en goede bescherming van kinderrechten.

Actie

Chiquita heeft kansen geidentificeerd voor verbetering en saneringsplannen zijn direct in stelling gebracht om de rechten van kinderen te verbeteren, met name op het gebied van vervoer naar scholingsfaciliteiten.

Onderwijs

We hebben 80% van onze 2020 doelstelling gehaald om 20,000 schoolkinderen te helpen. We zitten momenteel op 33% van onze doelstelling om 100 scholen te ondersteunen.

`Wij juichen toe dat Chiquita een ´Child Rights Impact Assessment` heeft gedaan en geloven dat onder haar branchegenoten, Chiquita´s toewijding aan kindderrechten getuigd van sterk leiderschap.´

Faris Natour, Mede-oprichter en directeur, Article One

Farmer’s code

Landbouw op de meest efficiente manier is goed voor het milieu, de maatschappij en in zakelijk opzicht.

 

Operationele oplossingen

De gemiddelde landbouwopbrengsten zullen met 40% moeten toenemen als de 9.8 miljard mensen op aarde in 2050 allemaal hongervrij moeten zijn en we onze kwetsbare ecosystemen willen behouden.

Rejuvenation (verjonging)

Tot op heden is 59% van het Chiquita areaal verjong, waardoor de gemiddelde opbrengesten met 20% zijn gestegen, van een daarvoor al hoog basisniveau.

Biologisch

Chiquita zag de verkoop van biologische bananen in 2017 met 50% toenemen. Dit weerspiegelt onze strategie om maximaal in te zetten op die gebieden waar dat commercieel levensvatbare biologische teelt mogelijk is.

Natuurlijke systemen

Bodembedekkers bedekken nu gemiddeld 33% van het Chiquita areaal. Als gevolg hiervan hebben we, in vergelijking met 2014, het gebruik van herbiciden met 36% verminderd.

Water

De helft van alle pakstations maakt gebruik van slimme technologieën die het waterverbruik met minstens 80% per station verminderen. We rollen dit naar de resterende stations uit als onderdeel van onze verjongingsprogramma’s.

Behind the blue sticker

Farmer’s code

Farmer’s code Sustainability
Boerencode Duurzaamheid
Our environmental projects and protecting biodiversity

Geen banaan verspild

Costa Rica, Honduras, Guatemala en Panama worden vertegenwoordigd door 35 verschillende organisaties.

Water besparen

Behind the blue sticker

Veiligheid op de werkvloer

We streven ernaar het waterverbruik te minimaliseren en de waterkwaliteit te waarborgen. Om dit te bereiken, zijn zowel onze waterstrategie als ons waterbeheerbeleid gebaseerd op de resultaten van onafhankelijke studies door het Wereld Natuur Fonds (WWF).

Behind the blue sticker
Behind the blue sticker

Werknemersvertegenwoordiging en lonen

Costa Rica, Honduras, Guatemala en Panama worden vertegenwoordigd door 35 verschillende organisaties. Op deze relatie wordt toegezien door de enige internationale raamovereenkomst in zijn soort, tussen de IUF en Chiquita.

Behind the blue sticker

Deze samenwerking bestaat al sinds 2001 en in die tijd heeft het vakbondslidmaatschap van Chiquita-werknemers de nationale gemiddelden ver overtroffen. Gemiddeld is er binnen Chiquita een participatiegraad van 71%.

Deze collectieve onderhandelingen hebben de weg vrijgemaakt voor enkele van de hoogste lonen in de industrie. Gemiddeld verdient zelfs de laagst betaalde werknemer meer dan 30% meer dan het living wage zoals gecertificeerd door SAI via hun SA8000-norm.

Koolstofarme leveringsketen en praktijken

Behind the blue sticker

Being a Good Neighbor

‘Een goede buur zijn’ betekent meer dan alleen werkgelegenheid bieden. We begrijpen dat onze boerderijen allemaal afhankelijk zijn van hun lokale gemeenschappen en daarom zorgen we ervoor dat al onze activiteiten in overleg met de gemeenschap worden uitgevoerd, die hun eigen prioriteiten het beste begrijpt.

Behind the blue sticker

Bescherm de rechten van kinderen

Behind the blue sticker

Behoud van biodiversiteit

We zijn trots op onze toonaangevende inspanningen om de rechten van kinderen te beschermen:
Wij ondersteunen de Children’s Rights and Business Principles (CRBP’s) volledig die door UNICEF, het VN Global Compact and Save the Children zijn ontwikkeld.
Elk jaar geven we hulppakketten aan schoolkinderen en sinds 2016 zijn er al meer dan 18.000 pakketten verdeeld over 4 landen.

Behind the blue sticker

Lokale gemeenschappen helpen

We zijn een integraal onderdeel van de gemeenschappen waarin we al tientallen jaren aanwezig zijn, niet alleen door werkgelegenheid te creëren, maar ook door dagelijks aanwezig te zijn.

Chiquita treedt tijdens de teelt en het leveringsproces van zijn voedzame bananen daadkrachtig op om de biodiversiteit te behouden en verbeteren. We hebben het Nogal-project ontwikkeld. Door onze inspanningen is 100 ha land hersteld, behouden en onderhouden. We schonken 160 hectare herbebost land van het San San Pond Sak wetland-reservaat aan de bevolking van Panama.

Behind the blue sticker

De ziekte TR4 treft belangrijke voedselgewassen zoals bakbananen en andere eetbare soorten bananen. Dit betekent dat het een ernstig risico vormt voor de voedselzekerheid en het levensonderhoud van miljoenen mensen. Alle betrokkenen in de bananensector hebben daarom de morele plicht om te helpen bij de inspanningen om deze ziekte aan te pakken – een rol die Chiquita volledig omarmt.

Behind the blue sticker

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

No poverty
Onze inzet om TR4 rechtstreeks aan te pakken heeft betrekking op het levensonderhoud van miljoenen wereldwijd. We investeren in duurzame groei in lokale gemeenschappen en hebben een uitstekend beloningsprogramma’s voor onze medewerkers.
Zero hunger
Naast ons werk in het algemeen belang bij het aanpakken van TR4, boeren we met oog op de toekomst, waarbij we gebruikmaken van technologieën om de beste landbouwresultaten te bereiken.
Good health and well-being
Bananen blijft het meest geconsumeerde fruit op aarde en draagt zo bij aan de gezondheid en welzijn van miljoenen wereldwijd.
Quality education
Met ons programma voor kinderen en onderwijs hebben we bij iets minder dan 25.000 scholen hulppakketten uitgedeeld in de afgelopen 5 jaar.
Gender equality
Onze overeenkomst met de IUF * en COLSIBA ** maakt van gendergelijkheid een belangrijk onderwerp in al onze collectieve onderhandelingsovereenkomsten. Chiquita zet zich in om rond 2020 een uitgebreid analyserapport te publiceren over de loon- en kansenkloof.
Clean water and sanitation
In de afgelopen 5 jaar hebben we in waterbesparende technologieën geïnvesteerd, wat een afname in watergebruik in verpakkingscentra opleverde van 23%.
Affordable and clean energy
Ons energieverbruik is relatief laag en is met name gerelateerd aan verzending en rijping. Wij hebben in de afgelopen jaren aanzienlijke investeringen gedaan om efficiënter met energie om te gaan, waaronder een van 's werelds eerste koolstofneutrale bananenrijperijen in Nederland.
Decent work and economic growth
Bovenal staan onze medewerkers centraal bij alles wat we doen. Wij betalen gemiddeld ruim boven het nationale minimum en living wage en zijn het enige internationale bananenbedrijf dat een internationale raamovereenkomst met de IUF * heeft.
Industry, innovation and infrastructure
Sinds 2015 hebben we meer dan 10.000 containers in onze vloot vervangen door energiezuinige
versies, die meer dan 17.000 ton CO₂ besparen per jaar. Vanaf 2017 kunnen al onze schepen worden aangesloten op walstroom om de uitstoot met 1 150 ton CO₂ per jaar te verminderen.
Reduced inequalities
We staan volledig achter de Universal Declaration of Human Rights van de VN, de International Labour Organization Core Conventies en de Guiding Principles on Business and Human Rights van de VN.
Sustainable cities and communities
Wij geloven in embeddedness: een manier om te meten hoe effectiviteit we zijn.
Het maakt deel uit van onze relatie met de gemeenschappen waarmee we zo diep verbonden
zijn. We werken samen met gemeenschappen in 12 gemeenten in vier landen om duurzame groei mogelijk te maken.
Responsible consumption and production
Ons programma ‘no banana wasted’ zorgt ervoor dat er op geen enkel moment in onze leveringsketen bananen op een stortplaats belanden.
Climate action
In navolging van het klimaatakkoord van Parijs, zullen wij samenwerken met externe experts om nieuwe, op wetenschap gebaseerde doelen te stellen in 2020. Deze zijn in overeenstemming met het doel voor een maximale opwarming van de aarde van twee graden en helpen ons ons koolstofbudget te bepalen en daar vervolgens binnen te blijven.
Life below water
Onze Great White Fleet opereert volgens de hoogste internationale normen.
Life on land
Sinds 2004 zijn al onze plantages gecertificeerd door de Rainforest Alliance om voor de bescherming van vitale ecosystemen te zorgen. Onlangs hebben we de draslanden San San
Pond Sak, 160 hectare aan herbebost land, aan het volk van Panama terug gegeven, en hebben we 100 hectare van het Nogal-reservaat behouden, dat deel uitmaakt van de Meso–Amerikaanse ecologische verbindingszone.
Peace, justice and strong institutions
Binnen het bedrijf hebben we diverse klachtenprocedures, ook voor contact met overheden en vakbonden, en een onafhankelijke telefoonlijn. We werken met iedereen samen om sterke, vreedzame relaties te bewerkstelligen.
Partnerships for the goals
Chiquita zit in het bestuurscomité van het door de VN georganiseerde World Banana Forum en
is de drijvende kracht achter samenwerkingsinspanningen met internationale universiteiten, zoals die van Wageningen in Nederland, om TR4 aan te pakken.

Take a virtual trip to the tropic

Hoe werkt het?

  1. Zet jouw Chiquita VR Viewer in elkaar
  2. Zet je geluid harder en klik op afspelen.
  3. Plaats je smartphone in de viewer en geniet van de video.
Chiquita - VR trip

Nu weet je wat er allemaal achter de blauwe sticker zit